Polityka Prywatności
 
Polityka Prywatności wyjaśnia jak Horizon Group pozyskuje, używa i ujawnia informacje o osobach („Dane Osobowe”), które uzyskuje poprzez stronę internetową. Proszę przeczytać poniższe informacje uważnie. Przez użytkowanie tej strony internetowej i/lub wysyłanie Danych Osobowych, wyraźnie akceptujesz warunki Polityki Prywatności.
 
Gromadzenie Danych Osobowych
 
Gromadzimy różne kategorie danych na naszej stronie internetowej. Jeżeli wyślesz do nas email poprzez formularz na www, możemy zachować Twoje imię i nazwisko, adres email lub inne Dane Osobowe zawarte w korespondencji. Jeśli jesteś potencjalnym Kandydatem, możemy zachować Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, informacje o celach zawodowych, przeszłym i obecnym zatrudnieniu i doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, znajomości języków i inne informacje, które prześlesz do nas przez stronę internetową lub bezpośrednio wysyłając CV. Jeżeli jesteś Klientem lub potencjalnym Klientem, możemy zachować Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę stanowiska, zapytanie ofertowe oraz inne informacje wysłane przez stronę internetową lub korespondencję email. Z uszanowaniem dla wszystkich odwiedzających nasza stronę internetową nie zgadzamy się na zbieranie „wrażliwych” Danych Osobowych, takich jak pochodzenie rasowe, wiek, upodobania polityczne i religijne, orientacja seksualna, numery identyfikacyjne NIP oraz inne numery administracyjne, przynależność do związków zawodowych, kondycji zdrowotnej lub przeszłości kryminalnej dopóki nie jest potrzebna do celów rekrutacyjnych.
 
Użytkowanie Danych Osobowych
 
Możemy używać Danych Osobowych na potrzeby odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytania w celu zapewnienia informacji, o które prosiłeś lub w związku z podjęciem i prowadzeniem projektów rekrutacyjnych lub pozostałych usług, ewaluacji kwalifikacji Kandydatów oraz komunikacji z Klientami na temat potencjalnych Kandydatów. Także możemy używać Danych Osobowych do testowania i usprawniania naszej Bazy Danych, sieci i systemów komputerowych oraz na potrzeby wewnętrznych szkoleń.
 
Udostępnianie Danych Osobowych
 
Rezerwujemy sobie prawo do udostępniania Danych Osobowych naszym zewnętrznym partnerom biznesowym, wliczając w to operatorów Bazy Danych, wspierających nasze działania biznesowe. Również rezerwujemy sobie prawo do udostępniania Danych Osobowych w związku ze sprzedażą, przeniesieniem własności lub innego transferu całego lub części biznesu albo gdy takie udostępnienie Danych Osobowych może być wymagane przez przepisy prawa i jest z tymi przepisami zgodne.
 
Ochrona Danych Osobowych
 
Horizon Group utrzymuje we współpracy z Chrome CRM wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu Ochrony Danych Osobowych przed utratą, niewłaściwym używaniem i nieuprawnionym dostępem, udostępnieniem, zmianą i zniszczeniem. Ponadto gdy udostępniamy Dane Osobowe naszym partnerom biznesowym oraz osobom trzecim w ramach ich organizacji, także wymagamy od nich utrzymania wszelkich środków bezpieczeństwa, poufności oraz używania Danych Personalnych według naszych instrukcji. Dodatkowo, kiedy udostępniamy Dane Osobowe naszym Klientom i osobom trzecim w ramach ich organizacji, wymienionych we wcześniejszych punktach, wymagamy właściwej ochrony i poufności takich informacji a w przeciwnym razie użytkowania takich informacji zgodnie z obowiązującym prawem.
 
Obszary Chronione Hasłem
 
Poszczególne obszary strony są chronione hasłem i są zarezerwowane dla Kandydatów i/lub Klientów. Użytkownicy są zobligowani do zabezpieczenia hasła dostępu i loginu, dzięki którym mogą wejść w obszary chronione. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za nieautoryzowane użycie strony poprzez jego hasło i login.
 
Dostęp do Danych Osobowych
 
Horizon Group prosi o utrzymywanie aktualnych i kompletnych Danych Osobowych.
 
Jeżeli Dane Osobowe, które wcześniej zostały wprowadzone do Bazy zmieniły się, to prosimy odwiedzić stronę dla Kandydatów i dodać nowe informacje. Możesz również poprosić o dostęp i możliwość przeglądnięcia swoich Danych Osobowych, które utrzymujemy, wysyłając do nas pisemną prośbę pocztą lub przez email na wskazany adres na dole. Zapewnimy Ci takie informacje i naniesiemy poprawki lub usuniemy dane na Twoją prośbę. Rezerwujemy sobie prawo do podjęcia kroków w celu sprawdzenia Twojej tożsamości zanim udostępnimy jakiekolwiek dane.
 
Kandydaci z Zagranicy
 
Informujemy, iż strona jest utrzymywana na serwerach w Polsce. Jeśli przebywasz poza granicami Polski i korzystasz z naszej strony w celu zarejestrowania swoich Danych Osobowych, to zgadzasz się na przesłanie ich do Polski.
 
Zmiany w Polityce Prywatności
 
Horizon Group zastrzega sobie prawo do zmiany lub wnoszenia poprawek w Polityce Prywatności opisanej tutaj, w oparciu o obowiązujące prawo. Jeśli zmienimy którykolwiek z zapisów w Polityce Prywatności, to umieścimy zmienioną wersję na naszej stronie i poinformujemy o tym fakcie poprzez zamieszczenie linku „Zmieniona Polityka Prywatności”.
 
Nic co jest zawarte w Polityce Prywatności nie ma na celu zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Horizon Group i osobami korzystającymi ze strony internetowej podającymi Dane Osobowe.
 
Dane Kontaktowe
 
Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Polityki Prywatności, to zapraszamy do kontaktu: office@horizongroup.pl